į viršų
Image Alt

Sumos choras

Sumos choras

Choras suburtas 1988 m., Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią grąžinus tikintiesiems. Pirmuoju choro vadovu tapo Jonas Statkus (1923 – 2003). 1989 – 2014 m. chorui vadovavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto (dabar Menų akademija) profesorius Gediminas Purlys (1948 – 2014). Šiuo metu chorui vadovauja vargonininkė, muzikos pedagogė Laura Gedgaudaitė.

Bažnyčios choro pagrindinė misija – tarnavimas liturgijoje, teikiant garbę Viešpačiui ir padedant tikintiesiems susikaupti maldai. Tai nėra koncertinė veikla, reikalaujanti profesionalaus choristų pasirengimo, todėl chore gieda įvairaus amžiaus bei profesijų žmonės. Jame yra laukiami visi, mylintys Dievą ir muziką.

Per daugelį choro gyvavimo metų susiklostė gražios tradicijos: choristai kartu švenčia asmenines šventes, dalijasi džiaugsmais ir rūpesčiais. Bendrystę labai sustiprina kelionės: choras yra giedojęs daugelyje Žemaitijos ir kitų Lietuvos regionų bažnyčių, dalyvavo dainų šventėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, vyko į piligrimines keliones į Lurdą, Romą ir kitur. 2018 m. pasitinkant popiežių Pranciškų Lietuvoje, choras ir jo vadovė Laura Gedgaudaitė dalyvavo Muzikų Rėmimo fondo projekte „Musica Sacra“, sulaukusio daug dėmesio Telšių vyskupijoje.

Choro repertuaras labai įvairus – nuo klasikos iki šiuolaikinių liturginės muzikos kompozicijų. Didelė vertybė yra G. Purlio sukurtų originalių ir harmonizuotų giesmių, Mišių ciklų palikimas, kuris iki šiol sudaro choro repertuaro pagrindą.

Choras gieda kiekvieno sekmadienio Sumos šv. Mišiose, valstybinių ir religinių švenčių iškilmėse.

Repetuojame:

Pirmadieniais 16.30 – 18.00 val. (patalpoje už vargonų)

Sekmadieniais 11.00 – 11.30

Choro vadovė Laura Gedgaudaitė (8 689 02928)

El. paštas: taikoskaraliene@gmail.com

YouTube kanalas: Taikos Karalienė