į viršų
Image Alt

Uncategorized

Uncategorized

SKELBIMAI2021 m. gegužės mėn. 23 d. Šiandien švenčiame Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę – Sekmines. Suteikiami visuotiniai atlaidai tiems, kurie pamaldžiai dalyvauja pamaldose ir skaito arba gieda himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Sekminės – Bažnyčios gimtadienis. Po 10 ir 12 val. šv. Mišių kviečiame pasilikti puodeliui arbatos ir bendrystės valandėlei šventoriuje. Sekminėmis pasibaigia Velykų laikas.Gegužės 30 d., kitą sekmadienį, švęsime Švč. Trejybės šventę.Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Jėzaus Širdies litaniją kasdien giedosime prieš vakaro šv. Mišias, o sekmadieniais prieš Sumą.