į viršų
Image Alt

III Velykų sekmadienis

III Velykų sekmadienis

 

  1. Šiandien švenčiame Motinos dieną. Visų šv. Mišių metu meldžiamės ir palaiminimą teikiame šv. Mišiose dalyvaujančioms Mamoms.

 

  1. Šiandien 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistų koncertas „Sveika, Taikos Karaliene“, skirtas Ukrainai paremti. Jame skambės gražiausi klasikos kūriniai, skirti Mergelei Marijai. Koncerte dalyvaus ir choras iš Ukrainos. Kviečiame dalyvauti!

 

  1. Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos pagerbimui. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks kas vakarą po šv. Mišių, 18.30 val., o sekmadienį prieš Sumos šv. Mišias. Taip pat kas vakarą, 17.30 val. vėl melsimės Brevijoriaus malda.

 

  1. Ateinantis antradienis – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis. 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis. Ateinantis šeštadienis – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis.

 

  1. Gegužės 7 d., kitą šeštadienį, gegužinės pamaldos vyks ne po šv. Mišių, bet prieš jas. 00 val. šv. Mišiose giedos Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros studentų choras (vadovė lekt. Jolanta Vyšniauskienė, vargonais akomponuos Gražina Ribokaitė).

 

  1. Kitą šeštadienį 19 val. mūsų bažnyčioje dar vieni svečiai! Tauragės Gospel choras „Gloria“ atliks norvegų kompozitoriaus Wilhelm Tore Aas oratoriją „Mesijas“. Skambant oratorijai bus rodomi filmo “Kryžiaus kelias” epizodai. Kviečiame dalyvauti!

 

  1. Šiandien po 10 val. šv. Mišių iš mūsų bažnyčios link Šv. Kazimiero bažnyčios bus einamas Rožinio kelias. Visus, norinčius įsijungti į šį kelią ir melstis Rožinio maldą, labai kviečiame.
Data:
Kategorija: