į viršų
Image Alt

IV EILINIS SEKMADIENIS

IV EILINIS SEKMADIENIS


2021 m. sausio mėn. 31 d.

  1. Vasario 2 d., antradienį, švęsime Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Atėję asmeninei maldai, pašventintų žvakių galėsite įsigyti bažnyčios priekyje ant grotelių. Grabnyčių žvakė uždegama, namuose apsilankius kunigui, teikiant Ligonių sakramentą ar tiesiog asmeninės maldos metu. Šią dieną taip pat meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į dvasinį luomą.
  1. Vasario 3 d., trečiadienį, minėsime vyskupą, kankinį šv. Blažiejų. Tikintiesiems bus teikiamas specialus palaiminimas bei meldžiamasi, prašant šv. Blažiejaus užtarimo saugoti nuo gerklės ligų.
  1. Vasario 5 d., penktadienį, minėsime mergelę kankinę šv. Agotą. Šią dieną šventinama duona ir vanduo. Per šiuos simbolius prašome šv. Agotos užtarimo, kad Viešpats saugotų mūsų namus nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Pašventintos Agotos duonos galėsite pasiimti bažnyčios priekyje ant grotelių.
  1. Ateinantis antradienis – pirmas mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Ateinantis penktadienis – pirmas mėnesio penktadienis, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose taip pat melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis. Aukoti šioms šv. Mišioms galima į aukų dėžutes, esančias bažnyčioje.
Data:
Kategorija: