į viršų
Image Alt

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė
  1. Švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę ir liturginių metų užbaigimą. Atlikus įprastines sąlygas ir pasimeldus Popiežiaus intencija bei sukalbėjus žmonijos paaukojimo Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“, galima pelnyti visuotinius atlaidus.

 

  1. Visa šio sekmadienio rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui. Seminaristai meldžiasi už savo geradarius, o kas savaitę už geradarius yra aukojamos šv. Mišios. Norintiems auką pervesti internetu, bažnyčios gale rasite rekvizitus. Ačiū jums už dosnumą!

 

  1. Šiandien taip pat minime Pasaulinę Jaunimo dieną. Meldžiamės ir džiaugiamės kiekvienu jaunu žmogumi parapijoje ir drąsiname ieškoti draugystės su Dievu. Taip pat kviečiame jaunimą į susitikimus kiekvieną penktadienį 15.30 val. 2 aukšte virš raštinės. Esate laukiami!

 

  1. Šiandien Sumos šv. Mišių metu giedos visi parapijos chorai: Sumos choras, liaudiškų giesmių ansamblis „Schola cantorum de Regina Pacis“ bei renesanso polifonijos ansamblis „decOrata“. Sveikiname parapijos giesmininkus jų globėjos šv. Cecilijos šventės proga ir palydime juos maldoje!

 

  1. Lapkričio 23, antradienį, minėsime Negimusio kūdikio dieną. Vakaro šv. Mišiose melsimės už tas mamas ir tėčius, kuriems pristigo mūsų palaikymo ir jie apsisprendė neleisti gimti naujai gyvybei. Pirmadienį, išvakarėse, 18.30 val. melsimės Negimusio Kūdikio Rožinį.

 

  1. Lapkričio 24 d., trečiadienį, 18.30 val. choro repeticijų patalpose kviečiame į vakarą, kurio metu bus pristatytas filmas apie piligriminę kelionę „Susitikimas su Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina“. Tai puiki proga daugiau sužinoti apie piligrimines keliones, susipažinti su filmo autoriumi Raimundu Navicku bei piligriminių kelionių organizatoriumi istoriku Vaciu Vaivada.

 

  1. Kitas sekmadienis – I-asis Advento sekmadienis. Kiekvieną Advento sekmadienį prieš ryto šv. Mišias 7.30 val. giedosime Rarotas. Atsineškite maldynus giedojimui.
  2. Jau galite įsigyti palaimintų kalėdaičių Kūčių stalui. Darbo dienomis jų galite gauti parapijos raštinėje, o sekmadieniais bažnyčios priekyje prie grotelių. Parapijos raštinėje priimame ir metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“.

 

  1. Jau šeštus metus iš eilės Lietuvos advokatai ir advokatų padėjėjai vienijasi su Lietuvos Caritas, siekdami artėjančių švenčių proga padėti sunkumus patiriantiems Lietuvos žmonėms. Teisės profesionalai padovanos nemokamas konsultacijas, kurias teiks tris savaites – nuo lapkričio 22 dienos iki gruodžio 10 dienos. Registracijai reikalingi kontaktai skelbimų lentose.

 

  1. Nuo lapkričio 29 d., pirmadienio, iki pat gruodžio 23 d. kasdien darbo dienomis nuo 15 val. iki 18 val. val. mūsų bažnyčioje vyks adventinė Švč. Sakramento adoracija. 15 val.  melsimės Gailestingumo vainikėlį, o 17.30 val. – Brevijoriaus maldą. Nebijokime įsipareigoti bent valandėlei ateiti pabudėti maldoje už save ir kitus.
Data:
Kategorija: