į viršų
Image Alt

Sekminės

Sekminės

2021 m. gegužės mėn. 23 d.

1. Šiandien švenčiame Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę – Sekmines. Suteikiami visuotiniai atlaidai tiems, kurie pamaldžiai dalyvauja pamaldose ir skaito arba gieda himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Sekminės – Bažnyčios gimtadienis. Po 10 ir 12 val. šv. Mišių kviečiame pasilikti puodeliui arbatos ir bendrystės valandėlei šventoriuje. Sekminėmis pasibaigia Velykų laikas.

 

2. Gegužės 30 d., kitą sekmadienį, švęsime Švč. Trejybės šventę.

 

3. Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Jėzaus Širdies litaniją kasdien giedosime prieš vakaro šv. Mišias, o sekmadieniais prieš Sumą. Jei leis oro sąlygos šeštadieniais birželinės pamaldos vyks prie Vilties kryžiaus šventoriuje.

 

4. Birželio 6 d., sekmadienį, švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę – Devintines. Po Sumos šv. Mišių bus einama Devintinių procesija.

 

5. Devintinių dieną taip pat minėsime Tėvo dieną. Išvakarėse, birželio 5 d., 17.40 val. giedosime gedulines psalmes už mirusius tėvus. Už juos bus aukojamos ir vakaro šv. Mišios. Sekmadienį visų šv. Mišių metu melsimės už gyvuosius tėvus. Šv. Mišių pabaigoje jiems bus teikiamas specialus palaiminimas. Už gyvuosius ir mirusius tėvus galima paaukoti į tam skirtą aukų dėžutę bažnyčioje arba bankiniu pavedimu, neužmirštant nurodyti šv. Mišių intencijos. Parapijos sąskaitos nr. LT677300010002328208.

 

6. Kiekvieną trečiadienį 18 val. šv. Mišiose meldžiamės už šeimas. Paaukoti už savąją šeimą galite į tam skirtą aukų dėžutę bažnyčioje. Po šv. Mišių besilaukiančioms moterims teiksime palaiminimą, kad būsimosios mamos lauktų gimdymo laiko su tikėjimu bei viltimi ir būtų sustiprintos Dieviškosios meilės.

Data:
Kategorija: