į viršų
Image Alt

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė

 

  1. Švenčiame Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmę (Žolinę). Visų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai.

 

  1. Rugpjūčio 21-22 d. mūsų parapijos tituliniai Marijos Taikos Karalienės atlaidai. Ta proga 21 d., šeštadienį, po 18 val. šv. Mišių tradicinis renginys „Šviesa naktyje“. Tai laikas maldai, giesmei, Švč. Sakramento garbinimui. Užtarimo maldoje pasitarnaus Šv. Šeimos kongregacijos sesės iš Vilniaus. 22 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių giesmes dovanos mūsų vargonininkė, solistė Judita Butkytė. Po Sumos šv. Mišių suneštinės vaišės. Savo keptus pyragus prieš šv. Mišias galite palikti „Caritas“ savanoriams šventoriuje – jie pasirūpins bendru stalu. Jūsų laukia gyva muzika, piešimas ant grindinio, ekskursija į bokštą. Platesnė informacija skelbimų lentoje.

 

  1. Per atlaidus bažnyčios gale parapijos savanoriai registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.

 

  1. Atėjus derliaus metui, pastebėjome bažnyčioje dažniau paliekamus vaisius, daržoves ir kitas sodo gėrybes. Esame dėkingi, kad dalinatės ir kviečiame produktus palikti ne bet kur, o tik „Pasninko“ dėžėje prie šv. Antano.

 

  1. Pradedame registraciją norinčių ruoštis Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams. Registruotis ir užpildyti anketą reikia parapijos internetinėje svetainėje www.taikoskaraliene.lt skyrelyje Katechezė. Registracija vykdoma iki rugsėjo 19 d.

 

  1. Ruošiamės ant bažnyčios stogo pastatyti saulės elektrinę.Tai leis ženkliai sumažinti išlaidas už elektrą. Įrengimo darbai mums kainuoja 11 000 eur. Jau esame surinkę virš 8500 eur. Sekmadieniais parapijos savanoriai renka aukas šiam projektui. Paaukoti galima ir bankiniu pavedimu. Parapijos sąskaitos nr. LT677300010002328208.
Data:
Kategorija: