į viršų
Image Alt

V-asis eilinis sekmadienis

V-asis eilinis sekmadienis

 

  1. Vasario 5 d., pirmadienį, minėsime šv. Agotą, mergelę kankinę. Bažnyčios priekyje ant grotelių rasite pašventintos šv. Agotos duonos. Teprimena ji mums per šv. Agotos užtarimą gautas Dievo malones.

 

  1. Jei turite ligonių, kuriems reikėtų atnešti Šv. Komuniją, kviečiame užsirašyti raštinėje ir susitarti aplankymo laiką. Tebūna tai gražus patarnavimas, artėjant Pasaulinei Ligonių dienai, kurią minėsime vasario 11 d., kitą sekmadienį.

 

  1. Vasario 6 d., antradienį, 14 val. iš mūsų bažnyčios Marijos Radijas transliuos Rožinio maldą. Ateikite kartu pasimelsti.

 

  1. Vasario 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišių metu melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis.

 

  1. Kiekvieną ketvirtadienį mūsų bažnyčioje vyksta visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Jums patogiu metu galite užeiti asmeninei tyliai maldai. Caritas savanoriai taip pat meldžiasi jūsų prašymu. Savo intencijas jiems galite palikti Carito dėžutėje bažnyčios priekyje ant grotelių.
Data:
Kategorija: