į viršų
Image Alt

V-asis Gavėnios sekmadienis

V-asis Gavėnios sekmadienis

 

 1. Švenčiame V-ąjį Gavėnios sekmadienį ir minime maldų už seksualinės prievartos aukas dieną. Melskimės ir už karo aukas, patiriančias smurtą.

 

 1. Kiekvieną Gavėnios penktadienį 15 val. mūsų bažnyčioje giedame Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Sekmadieniais 11.15 val. giedame Graudžius verksmus, o po Sumos šv. Mišių apmąstome Kryžiaus kelią.

 

 1. Balandžio 6 d., trečiadienį, 19 val. kviečiame į filmo „Prisikėlimas“ peržiūrą choro repeticijų patalpoje, įėjimas prie knygynėlio.

 

 1. Balandžio 9 d., šeštadienį, 10.30 val. kviečiame į bažnyčios tvarkymo talką.

 

 1. Ateinantis sekmadienis – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. Prieš visas šv. Mišias šventinamos verbos. Prieš Sumos šv. Mišias verbas šventinsime lauke prie raštinės, po to procesijos būdu grįšime į bažnyčią. Per Verbas daroma rinkliava, skirta kunigų seminarijoms paremti. Telšių vyskupija turi šešis seminaristus, kurie ruošiasi kunigiškai tarnystei mūsų vyskupijos parapijose. Iš anksto dėkojame už jūsų paramą!

 

 1. Primename apie pareigą katalikams bent kartą per metus atlikti išpažintį. Didžiąją savaitę (nuo balandžio 11 d.) išpažintys bus klausomos nuo 17 val.

 

 1. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarka:
 • Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės vakarienės šv. Mišios aukojamos 19 val.
 • Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelio apmąstymas prasidės 18 val., o Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos – 19 val.
 • Didįjį Šeštadienį nuo 9 val. ryto iki 20.30 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kurios metu nuo 14 val. giedosime Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Velyknakčio pamaldos prasidės 21 val. Krikšto atnaujinimo apeigoms atsineškite po žvakę.
 • Pirmąją ir antrąją šv. Velykų dieną Mišios aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val.

 

 1. Sudėtinėms Velykų šv. Mišioms galima paaukoti į dėžutes, esančias bažnyčios gale.

 

 1. Už Ukrainos laisvę ir taiką pasaulyje meldžiamės

Kasdien (išskyrus penktadienį ir sekmadienį) nuo 15 val. Švč. Sakramento adoracijoje, kuri prasideda Gailestingumo vainikėlio malda;

Tomis dienomis po vakaro šv. Mišių 18.30 val. giedame kreipinius „Šventas Dieve“ bei meldžiamės Rožinį.

 

 1. Ukrainos žmones galima paremti ir nuperkant įvairių higienos priemonių. Bažnyčios gale yra tam skirta dėžė, į kurią galite šias priemones padėti. Prie šios dėžės rasite ir reikalingų priemonių sąrašą. Akciją vykdo parapijos Caritas.

 

 1. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo ir evangelizacinės veiklos, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Mūsų rekvizitai: KLaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija, įm/kodas 190768050. Dėkojame jums už palaikymą!
Data:
Kategorija: