į viršų
Image Alt

VIII-asis eilinis sekmadienis

VIII-asis eilinis sekmadienis
 1. Vykstant brutaliam Rusijos valdžios karui prieš Ukrainą, Lietuvos vyskupai, vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, kuris ateinantį Pelenų trečiadienį paskelbė Pasninko už taiką diena, kviečia ir toliau už taiką melstis Rožinio malda. Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje.
 
 1. Už Ukrainą ir taiką kviečiame jungtis į šias maldos akcijas:
  • Kasdien nuo 15 val. budime Švč. Sakramento adoracijos maldoje.
  • Po vakaro šv. Mišių 18.30 val. giedame kreipinius „Šventas Dieve“ bei meldžiamės Rožinį.
  • Sekmadieniais Rožinio maldą kalbame po Sumos šv. Mišių.
 
 1. Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones pinigine auka prisidėti prie Ukrainos žmonių kančių palengvinimo. Paaukoti galite bažnyčios gale budintiems “Caritas” savanoriams.
Jūsų paaukotos lėšos bus perduotos Ukrainos Caritas organizacijai, ir tikslingai panaudotos, atliepiant pačius aktualiausius Ukrainoje likusių žmonių poreikius.  
 1. Kovo 2 d., trečiadienį, Pelenų diena. Ja prasideda gavėnios laikotarpis. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje tądien bus aukojamos 8 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, gavėnios metu vengtini triukšmingi pasilinksminimai. Šiemet popiežius Pranciškus kviečia įsipareigoti pasninkui už taiką.
 
 1. Kovo 4 d., penktadienį, Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė. Mums iškilusių iššūkių ir kovų akivaizdoje melskime šventojo karalaičio užtarimo, kad neprarastume vilties maldoje, drąsos veiksmuose ir pasitikėjimo Dievo malone.
 
 1. Kovo 6 d., pirmąjį mėnesio sekmadienį, 10 val. šv. Mišiose melsimės ir laiminsime šeimas. Po šv. Mišių visas šeimas kviečiame į klasę virš raštinės, kur gaminsimės Gavėnios kalendorius, vaišinsimės arbata, sausainiais. Esate laukiami!
Data:
Kategorija: