į viršų
Image Alt

XV-asis eilinis sekmadienis

XV-asis eilinis sekmadienis
 
  1. Kviečiame jus su šeimomis ir po vieną praleisti kartu savaitgalį gamtoje. Stovykla „Taikos karalystė“ vyks liepos 22-24 d. Plungės r. prie Ilgio ir Žiedelio ežerų. Registracija parapijos raštinėje ir Facebook paskyroje iki liepos 18 d. Platesnė informacija skelbimų lentose.
 
  1. Liepos 11 d., pirmadienį, minime šv. Benediktą, abatą, Europos globėją. Prašykime jo užtarimo, kad visuose šiandienos iššūkiuose ir reikaluose Europos žmonės būtų vedami Dieviškosios išminties ir malonės.
 
  1. Liepos 16 d., šeštadienį, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės šventė. Šventojoje Žemėje, ant Karmelio kalno pranašas Elijas kadaise buvo atvedęs Izraelio žmones, kad pagarbintų gyvąjį Dievą. Vėliau krikščionys čia Karmelitų Ordiną. Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija Škaplierinė pas Gyvąjį Dievą.
 
  1. Liepos 17 d., sekmadienį, 11 val. mūsų bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvaus tautinės kultūros festivalio „Europiada“ dalyviai iš 16 Europos šalių. Kartu melsimės už Europą, už taiką mūsų šalyse.
 
  1. Primename, jog kiekvieną ketvirtadienį mūsų bažnyčioje vyksta visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Užeikite pabūti Jėzaus artumoje ir atsigaivinti Jo malone.
Data:
Kategorija: