į viršų
Image Alt

XX eilinis sekmadienis

XX eilinis sekmadienis
  1. Rugpjūčio 15 d., pirmadienį, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmė (Žolinė). Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 9, 10, 12 ir 18 val. Laiminsime jūsų atsineštus žolynus, simbolizuojančius šių metų derlių.

 

  1. Rugpjūčio 20-21 d., šeštadienį ir sekmadienį, mūsų bažnyčios tituliniai Marijos Taikos Karalienės atlaidai. Ta proga rugpjūčio 20 d. šeštadienį, po 18 val. šv. Mišių tradicinis renginys „Šviesa naktyje“. Tai laikas maldai, giesmei, Švč. Sakramento garbinimui. Užtarimo maldoje pasitarnaus Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės seserys karmelitės. Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 11 val. atlaidų vedėjas kun. Mozė Mitkevičius pristatys savo knygą, skirtą psalmių apmąstymams „Nesuskambėjęs pragaras“. Po 12 val. šv. Mišių – suneštinės vaišės, kviečiame atsinešti pyragų bei kitų skanėstų – jais pasivaišindami už auką, galėsime paremti Caritas gailestingumo darbus. Taip pat jūsų laukia ekskursija į bokštą, skautiška duonelė ir žaidimai bei piešimas ant grindinio. Platesnė informacija skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje.

 

  1. Per atlaidus bažnyčios gale parapijos savanoriai registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.

 

  1. Pradedame registraciją norinčių ruoštis Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams. Registruotis kviečiame parapijos raštinėje. Registracija vykdoma iki rugsėjo 18 d.
Data:
Kategorija: