į viršų
Image Alt

XXIV-asis eilinis sekmadienis

XXIV-asis eilinis sekmadienis

 

  1. Sudegus Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios stogui, kviečiame visos vyskupijos tikinčiuosius solidarizuotis ir paremti bažnyčios atstatymo darbus. Sekmadienį bažnyčios gale savanoriai renka aukas, o skelbimų lentoje galite rasti ir Pagėgių parapijos sąskaitos numerį, į kurią galite pervesti savo auką. Pagal galimybes broliškai paremkime Pagėgių tikinčiuosius.

 

  1. Rugsėjo 26 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo „Alfa“ kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimas vyks choro repeticijų patalpose 2 aukšte (įėjimas prie knygynėlio). Pradžia po 18 val. šv. Mišių.

 

  1. Rugsėjo 22 d., penktadienį, mūsų bažnyčioje vyks 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos organizatorių – Klaipėdos krašto gubernatoriaus, diplomato Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės – palaikų perlaidojimo ceremonijos dalis. Penktadienį pagerbimo ceremonija prasideda nuo 9 val. 13 val. šv. Mišias aukos J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po jų valstybinių laidotuvių ceremonija vyks Senosiose Klaipėdos kapinėse (dab. Skulptūrų parke) prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“.

 

  1. Kviečiame Marijos Taikos Karalienės bažnyčios istorijos liudininkus pasidalinti prisiminimais! Kiekvieną trečiadienį 15.30 val. lauksime jūsų parapijos raštinėje. Jei turite, atsineškite nuotraukų dokumentų, literatūros, kitos medžiagos.

 

  1. Rugsėjo 24 d., sekmadienį, po 18 val. šv. Mišių į susirinkimą kviečiame šiemet sakramentams besiruošiančių vaikų tėvus. Susitikimas vyks bažnyčioje.

 

  1. Rugsėjo 24 d., kitą sekmadienį, minėsime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Melskime už visus, netekusius namų. Šią dieną taip pat minėsime Keliautojų ir vairuotojų dieną. Po 10 ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje laiminsime transporto priemones – automobilius, dviračius, vežimėlius – ir visus, jomis besinaudojančius.
Data:
Kategorija: