į viršų
Image Alt

XXV-asis eilinis sekmadienis

XXV-asis eilinis sekmadienis
 
  1. Šiandien minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną. Melskime už visus, netekusius namų. Šią dieną taip pat – Keliautojų ir vairuotojų diena. Tad po 10 ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje laiminsime transporto priemones – automobilius, dviračius, vežimėlius – ir visus, jomis besinaudojančius.
 
  1. Rugsėjo 26 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo „Alfa“ kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimas vyks choro repeticijų patalpose 2 aukšte (įėjimas prie knygynėlio). Pradžia po 18 val. šv. Mišių.
 
  1. Spalio 1 d., sekmadienį, švęsime šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresės, misijų globėjos, atlaidus. Po šv. Mišių priekyje ant grotelių rasite pašventintus žiedlapius – šv. Teresėlės užtarimo ženklą. Atlaidų metu homilijas sakys Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras Egidijus Kumža.
 
  1. Artėja spalio mėnuo, pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.
 
  1. Kviečiame Marijos Taikos Karalienės bažnyčios istorijos liudininkus pasidalinti prisiminimais! Kiekvieną trečiadienį 15.30 val. lauksime jūsų parapijos raštinėje. Jei turite, atsineškite nuotraukų dokumentų, literatūros, kitos medžiagos.
 
  1. Sudegusiam Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios stogui atstatyti mūsų parapijiečiai paaukojo 1438,50 eur. Ačiū už jūsų dosnumą!
 
Data:
Kategorija: