į viršų
Image Alt

XXX-asis eilinis sekmadienis

XXX-asis eilinis sekmadienis

1. Šiandien – Pasaulinė Misijų diena. Meldžiamės už Bažnyčios misijas ir misionierius, skleidžiančius Dievo Žodį ir darančius artimo meilės darbus. Rinkliava taip pat skirta šioms misijoms paremti.

 

2. Spalio 24 d., pirmadienį, 19 val. prasideda Šv. Rašto skaitymo kursas. Nori geriau suprasti Bibliją? Ateik į susitikimus choro repeticijų patalpoje (įėjimas prie knygynėlio).

 

3. Parapijos raštinėje priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti ir įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapeliai mirusiųjų vardams surašyti yra bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį kasdien 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios.

 

4. Lapkričio 1 d., antradienį, Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 9, 10, 12 ir 18 val. Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės, minime visus mirusiuosius. Šv. Mišios 8, 10, 12 ir 18 val. Visą Vėlinių oktavą po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija.

Data:
Kategorija: