į viršų
Image Alt

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Liepos 2-12 d. vyks didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Klaipėdos dekanato diena – liepos 4 -oji, sekmadienis. Norinčius vykti samdytu autobusu, kviečiame registruotis parapijos raštinėje.

 

PROGRAMA

2021 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., ketvirtadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius.

14 val. Šv. Mišios Panų kalne

19 val. Šv Mišios su Mišparais Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
Eucharistinė procesija aplink Baziliką
Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija Bazilikoje

Liepos 3 d., šeštadienis
Žmonių brolybės diena

Meldžiamės už socialinius darbuotojus, Caritas, Maltos ordino, Samariečių bendrijos, Raudonojo kryžiaus, senelių namų darbuotojus bei savanorius.

Liepos 4 d., sekmadienis
Didžioji Kalvarija. Krikščioniškų šeimų diena

Meldžiames už jaunas šeimas ir besiruošiančius Santuokos Sakramentui.

Liepos 5 d., pirmadienis
Katechetų ir švietimo darbuotojų diena

Meldžiamės už visus mokslo bei tikėjimo šviesa besidalinančius žmones.

Liepos 6 d., antradienis
Maldos už Lietuvą ir rūpesčio bendraisiais namais diena

Meldžiame Dievo palaimos Tėvynei bei visiems žemdirbiams, ūkininkams ir bitininkams.

Liepos 7 d., trečiadienis
Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos diena

Meldžiamės už valstybės gynyboje tarnaujančius žmones, kad savo veikimu kurtų taikesnį pasaulį.

Liepos 8 d., ketvirtadienis
Kunigų, pašvęstojo gyvenimo, diakonų, seminaristų ir patarnautojų diena

Meldžiamės už Bažnyčioje tarnaujančius kunigus ir vienuolius bei naujus dvasinius pašaukimus.

Liepos 9 d., penktadienis
Geradarių ir rėmėjų diena

Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančius, kad jų pasiekti laimėjimai prisidėtų prie visuomenės gėrio.

Liepos 10 d., šeštadienis
Menininkų, kultūros darbuotojų ir jaunimo diena

Meldžiame įkvėpimo menininkams bei kultūros skleidėjams ir drąsos jaunimui krikščioniškojo tikėjimo dvasioje kurti ateitį.

Liepos 11 d., sekmadienis
Medikų ir ligonių diena

Meldžiame ligoniams sveikatos, o medikams bei medicinos darbuotojams – išminties, ištvermės ir meilės.

Liepos 12 d., pirmadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos, bendruomenių organizacijų diena

Meldžiame, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio patirtų gausių Dievo malonių.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios

11.15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje

12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios

18.30 val. Švč. Mergelės Marijos litanija

19. 00 val. Šv. Mišios

Po kiekvienų Šv. Mišių – procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

Data:
Kategorija: