į viršų
Image Alt

Sutvirtinimo sakramento šventė parapijoje

Sutvirtinimo sakramento šventė parapijoje

Praėjusį šeštadienį mūsų parapijoje JE Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius jaunuoliams teikė Sutvirtinimo sakramentą. Visus metus ruošęsi šiam įvykiui, Šv. Dvasios dovanas priėmė ne vien mūsų parapijos sutvirtinamieji, bet ir Tverų, Vilkaviškio ir Nidos parapijų tikintieji.

Užbaigę šiuos katechezės metus, ypatingai dėkojame parapijos katechetams, ruošusiems vaikus ir jaunuolius I-osios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams: Genovaitei Overlingienei, Irinai Danilienei, Liudui Varatinskui, Daivai Noreikienei, Rasai Nanartavičiūtei – Kučinskienei, Lilijai Grigaitytei, Editai Šatkauskienei, Virginijai Skirgailienei.

Tegu ant jų visų nužengusi ir juos sustiprinusi Šventoji Dvasia ir toliau lydi gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. O mes nepaliaukime melsti Viešpatį, kad visa atnaujinančioji Dvasia stiprintų ir atnaujintų ir mūsų bendruomenę.

Data:
Kategorija: