į viršų
Image Alt

III-asis Advento sekmadienis

III-asis Advento sekmadienis

 

  1. Advento metu vyksta šeimų lankymas ir namų palaiminimas, vadinamas kalėdojimu. Norintys, kad jūsų namus aplankytų ir palaimintų kunigas, kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje. Priimame ir metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“. Raštinėje taip pat galima įsigyti kalėdaičių.

 

  1. Gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 18.30 val. kviečiame į susitikimą su Laisvės premijos laureate, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuole Bernadeta Mališkaite. Susitikimo tema – „Katalikų Bažnyčios Kronika“, jos atsiradimo ir gyvavimo istorija. Susitikimas vyks choro repeticijų patalpoje 2 a., įėjimas prie knygynėlio.

 

  1. Gruodžio 17 d., šeštadienį, 11 val. kviečiame į bažnyčios valymo talką. Reikia jūsų rankų, kad paruoštume mūsų visų maldos namus šventėms.

 

  1. Gruodžio 18 d., kitą sekmadienį, šv. Mišių metu homilijas sakys svečias brolis kapucinas Vincentas Tamošauskas, besidarbuojantis Krokuvoje (Lenkija) ir tiriantis tėvo Stanislovo Dobrovolskio biografiją galimai bylai dėl jo gyvenimo šventumo. Po visų šv. Mišių laiminsime jūsų atsineštas Prakartėles ir Kūdikėlio Jėzaus statulėles, kuriomis papuošite savo namus.

 

  1. Skelbiame ir Prakartėlės konkursą. Pagamintas prakartėles reikia sunešti iki gruodžio 31 d. Gražiausieji darbai bus apdovanoti sausio 8 d. po 10 val. šv. Mišių. Neužmirškite užrašyti savo vardo, pavardės ir telefono numerio.
Data:
Kategorija: