į viršų
Image Alt

In Memoriam

In Memoriam

A†A Kunigas VALERIJONAS RIMA (1968 * 1993 * 2022)

Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas! O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį Ir juo keliauti kaip amžinasis piligrimas, Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti! (Vytautas Mačernis)   Velionis buvo gimęs 1968 m. sausio mėn. 2 d. Klaipėdoje, darbininkų šeimoje. 1986 m. baigęs Klaipėdos 10-ąją vidurinę mokyklą, iki 1988 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Grįžęs metus dirbo kooperatyve „Siunta“, po to įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau mokėsi 1989 m. atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje. 1993 m. gegužės 30 dieną vyskupo Antano Vaičiaus Telšių katedroje buvo pašventintas kunigu. Dirbo: 1993 05 30 – 1995 05 28 – Šilalės parapijos vikaras; 1993 05 30 – 1995 05 28 – Tūbinių ir Vaitimėnų parapijų klebonas; 1995 05 28 – 1997 07 23 – Kaunatavos parapijos klebonas; 1995 05 28 – 1997 10 29 – Eigirdžių ir Ubiškės parapijų klebonas; 1997 10 29 – 2005 07 06 – Nidos ir Juodkrantės parapijų klebonas; 2005 07 06 – 2009 07 08 – Platelių ir Beržoro parapijų klebonas 2009 07 08 – 2014 07 01 – Plungės parapijos rezidentas; 2014 07 01 – iki mirties – Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapijos rezidentas. Gruodžio 11 d., sekmadienį, 18 val. mūsų bažnyčioje už jį bus aukojamos gedulinės šv. Mišios, o 19.30 val. giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Laidotuvių Šv. Mišios pirmadienį, gruodžio 12 d., 11 val. Po jų žemiškieji kun. V. Rimos palaikai atguls Lėbartų kapinėse.
Data:
Kategorija: