į viršų
Image Alt

I-asis Gavėnios sekmadienis

I-asis Gavėnios sekmadienis
  1. Gavėnios programa:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 17.30 val. skaitysime Brevijoriaus maldą.

Ketvirtadieniais 15.00 val. giedosime Žemaičių Kalvarijos Kalnus.

Penktadieniais 17.30 val. apmąstysime Kryžiaus Kelią. Po 18 val. šv. Mišių, kurias aukos kunigas svečias, kviečiame pokalbiui apie 7 didžiąsias ydas ir kaip su jomis kovoti.

Sekmadieniais 11.30 val. giedosime Graudžius verksmus. Po 12 val. šv. Mišių taip pat apmąstysime Kryžiaus Kelią.

 

  1. Vasario 23 d., penktadienį, Po 18 val. šv. Mišių, kurias aukos kunigas svečias, kviečiame pokalbiui apie 7 didžiąsias ydas ir kaip su jomis kovoti. Susitikimo tema -gobšumo yda. Svečias – Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kun. Vladas Gedgaudas.

 

  1. Kovo 25 d. ir kovo 3 d., sekmadieniais, Bažnyčios gale po visų šv. Mišių jūsų lauks maltiečių savanoriai. Kviečiame už auką įsigyti Lurdo žvakelę ir parašyti intenciją ant tam skirtų lapelių. Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Lurdo grotoje gegužės 4 d., šeštadienį, 7 val. ryto. Tuo metu galėsite užsidegti gautą žvakę ir įsijungti į bendrą maldą. Įsigiję žvakę, paremsite neįgaliųjų ir jų pagalbininkų kelionę į Lurdą.

 

  1. Kovo 1 d. Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje vyks jaunimo šventė „Naktis su Šv. Kazimieru“. Kviečiamas jaunimas nuo 14 metų. Dalyvių registracija iki vasario 28 d. parapijos Facebook paskyroje tam skirtame įraše.

 

  1. Kovo 7 d. Mūsų bažnyčioje vyks visos paros Švč. Sakramento adoracija, pavadinta „24 valandos Viešpačiui“. Adoracija truks nuo ketvirtadienio ryto 8.30 val. iki penktadienio ryto 8 val. Ateikime sau patogiu metu atsigauti maldoje. O norinčius bent valandėlei įsipareigoti, kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje.

 

  1. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo ir evangelizacinės veiklos, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio.

 

Rekvizitai:

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

Įmonės kodas: 190768050

Data:
Kategorija: