į viršų
Image Alt

II-asis Gavėnios sekmadienis

II-asis Gavėnios sekmadienis

 

  1. Skelbiame Gavėnios programą. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio kasdien 17.30 skaitome Brevijoriaus maldą. Ketvirtadieniais 15 val. giedame Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Penktadieniais 17.30 val. apmąstome Kryžiaus Kelią. Sekmadieniais 11.30 val. giedame Graudžius verksmus, o po 12 val. šv. Mišių taip pat apmąstome Kryžiaus kelią.

 

  1. Kiekvieną gavėnios penktadienį po 18 val. šv. Mišių, kurias aukoja kunigas svečias, kviečiame pokalbiui apie 7 didžiąsias ydas ir kaip su jomis kovoti. Ateinančio penktadienio svečias – karinių jūrų pajėgų kapelionas kun. Remigijus Monstvilas. Susitikimo tema – gašlumo yda.

 

  1. Kovo 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Vakaro šv. Mišios bus aukojamos visų susirinkusiųjų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Vakaro šv. Mišiose melsimės visų susirinkusiųjų intencijomis, prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

 

  1. Šį ir ateinantį sekmadienį bažnyčios gale po visų šv. Mišių jūsų lauks maltiečių savanoriai. Kviečiame už auką įsigyti Lurdo žvakelę ir parašyti intenciją ant tam skirtų lapelių. Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Lurdo grotoje. Įsigiję žvakę, paremsite neįgaliųjų ir jų pagalbininkų kelionę į Lurdą.

 

  1. Kovo 1-2 d. Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje vyks jaunimo šventė „Naktis su Šv. Kazimieru“. Kviečiamas jaunimas nuo 14 metų. Dalyvių registracija iki vasario 28 d. čia: https://forms.gle/RYxtRXT6kpWZruyP9 

 

  1. Kovo 7 d., ketvirtadienį, mūsų bažnyčioje vyks visos paros Švč. Sakramento adoracija, pavadinta „24 valandos Viešpačiui“. Adoracija truks nuo ketvirtadienio ryto 8.30 val. iki penktadienio ryto 8 val. Ateikime sau patogiu metu atsigauti maldoje. O norinčius bent valandėlei įsipareigoti, kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje.

 

7. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo ir evangelizacinės veiklos, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. 

         Rekvizitai:

         Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

         Įmonės kodas: 190768050

Dėkojame jums už palaikymą!

Data:
Kategorija: