į viršų
Image Alt

I-asis sekmadienis po šv. Kalėdų

I-asis sekmadienis po šv. Kalėdų

 

  1. Švenčiame Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę. O taip pat minime Pasaulinę Taikos dieną, melsdami Taikos Karalienę užtarimo pasauliui, išvargintam karų, neapykantos ir susipriešinimo. Teatsiunčia Viešpats mūsų širdims savosios ramybės.

 

  1. Sausio 6 d., penktadienį, Viešpaties Apreiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 12 ir 18 val. Tądien bus galima pasiimti pašventintos kreidos ir pirmosiomis trijų karalių vardų raidėmis paženklinti savo namų duris.

 

  1. Sausio 8 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių bus apdovanoti Prakartėlių konkurso nugalėtojai. Visus dalyvavusius konkurse kviečiame į šv. Mišias!

 

  1. Kitą sekmadienį 12 val. šv. Mišiose melsimės už kun. Valerijoną Rimą, minint 30 dienų po mirties.

 

  1. Mielieji! Parapijos Caritas dėkoja visiems, tiek aukojusiems maisto produktus, tiek įsigijusiems adventinių žvakelių ir taip parėmusiems gailestingumo darbus. Tik jūsų dėka tie darbai gali būti nuveikti. Tebūna jums atlyginta už jūsų dosnumą.

 

Data:
Kategorija: