į viršų
Image Alt

II-asis sekmadienis po Šv. Kalėdų

II-asis sekmadienis po Šv. Kalėdų

  1. Švenčiame Kristaus Krikštą. Su šiuo sekmadieniu baigiasi Kalėdų laikas.

  1. Sausio 9 d., pirmadienį, minėsime prelato Bronislovo Burneikio 100-ąsias gimimo metines. Mums prelatas ypatingai brangus tuo, kad buvo vienas iš mūsų bažnyčios statytojų, sovietinės valdžios nuteistas ir kalėjime už jos statybą kalėjęs 4-verius metus. Bažnyčią grąžinus tikintiesiems, jis tuometinio vyskupo Antano Vaičiaus buvo paskirtas šią bažnyčią atstatyti. Šv. Mišios už prelatą bus aukojamos pirmadienį 18 val. Kviečiame jį prisiminti maldoje.

  1. Sausio 13 d., penktadienį, minėsime Laisvės gynėjų dieną.18 val. šv. Mišiose melskime jiems Dievo artumo, o mūsų Tėvynei Laisvės dovanos.

  1. Sausio 15 d., sekmadienį minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-ųjų metinių proga 10 val. melsimės už Klaipėdos kraštą ir jo žmones.

  1. Sausio 31 d., antradienį, prasideda pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursas suaugusiesiems. Per sausio mėnesį parapijos raštinėje kviečiame registruotis šio sakramento neturinčius suaugusius, ypatingai santuokai besiruošiančius sužadėtinius ar dėl kitų priežasčių apsisprendusius priimti Sutvirtinimą.

Data:
Kategorija: