SKELBIMAI
vasario mėn. 21 d.

 

  1. Gavėnios penktadieniais 15 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, o 17.30 val. apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kasdien, išskyrus penktadienius, 17.30 val. bažnyčioje kalbame Brevijoriaus (Liturginių valandų) maldą. Sekmadieniais Kryžiaus Kelias apmąstomas po 10 val. šv. Mišių.
  1. Pilna mūsų parapijos Gavėnios programa skelbiama bažnyčios lentoje bei Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
  1. Gavėnios metu prie šv. Antano statulos stovės „Pasninko dėžė“. Parapijos „Caritas“ kviečia atnešti ilgai negendančių maisto produktų. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms. Jei lankote senus, sergančius mūsų parapijiečius ir žinote, kam tokios paramos reikia, praneškite „Caritas“ koordinatorei Aurelijai. Kontaktinį tel. nr. rasite „Caritas“ skelbimų lentoje bažnyčios gale.
  1. Kviečiame atkreipti dėmesį į „Caritas“ skelbimų lentą bažnyčios gale. Čia rasite pagalbos prašančių žmonių skelbimus ir patys galėsite pasisiūlyti padėti. Tai ypač prasminga, švenčiant šv. Juozapo, tylaus darbininko ir rūpestingo globėjo metus.
  1. Bažnyčios gale rasite mūsų parapijos laikraštuko „Dievo link“ naują numerį, skirtą gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Jame rasite informaciją apie parapijos gavėnios renginius bei kitus įdomius straipsnelius apie bažnyčią ir bendruomenę.