į viršų
Image Alt

II Gavėnios sekmadienis

II Gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2021 m. vasario mėn. 28 d.

 

  1. Gavėnios penktadieniais 15 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, o 17.30 val. apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kasdien, išskyrus penktadienius, 17.30 val. bažnyčioje kalbame Brevijoriaus (Liturginių valandų) maldą. Sekmadieniais Kryžiaus Kelias apmąstomas po 10 val. šv. Mišių.
  1. Kiekvieną Gavėnios penktadienį nuo 19 val. Youtube kanale Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija galite rasti Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioro tėvo Kazimiero Milaševičiaus katechezę, palydinčią mus Gavėnios keliu.
  1. Pilna mūsų parapijos Gavėnios programa skelbiama bažnyčios lentoje bei Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
  1. Gavėnios metu prie šv. Antano statulos stovės „Pasninko dėžė“. Parapijos „Caritas“ kviečia atnešti ilgai negendančių maisto produktų. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms.
  1. Ateinantis antradienis – pirmas mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Pirmas mėnesio penktadienis skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose taip pat melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis. Taip pat, vyskupų prašymu, melsimės už mirusiuosius nuo Covid-19 viruso.
  1. Kovo 4 d., ketvirtadienį, minėsime šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos šventąjį ir jos globėją. Prašykime šv. Kazimiero užtarimo mūsų tėvynei ir mums, kad sektume jo gyvenimo pavyzdžiu.
  2. Bažnyčios gale rasite mūsų parapijos laikraštuko „Dievo link“ naują numerį, skirtą gavėnios ir Velykų laikotarpiui. Jame rasite informaciją apie parapijos gavėnios renginius bei kitus įdomius straipsnelius apie bažnyčią ir bendruomenę.
Data:
Kategorija: