į viršų
Image Alt

III Gavėnios sekmadienis

III Gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI 2021 m. kovo mėn. d.

 
  1. Šiandien minime maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Prisiminkime visus tautiečius, gyvenančius toli nuo Tėvynės ir melskime mūsų tautai vienybės ir įsiklausymo šiuo susiskaldymo laiku.
  1. Gavėnios penktadieniais 15 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, o 17.30 val. apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kasdien, išskyrus penktadienius, 17.30 val. bažnyčioje kalbame Brevijoriaus (Liturginių valandų) maldą. Sekmadieniais Kryžiaus Kelias apmąstomas po 10 val. šv. Mišių.
  1. Kiekvieną Gavėnios penktadienį nuo 19 val. Youtube kanale Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija galite rasti Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioro tėvo Kazimiero Milaševičiaus katechezę, palydinčią mus Gavėnios keliu.
  1. Kviečiame įsijungti į Gyvojo Rožinio maldos grupę. Jos koordinatorė paskiria nariams maldos intenciją ir Rožinio slėpinį, kurį nariai įsipareigoja kasdien apmąstyti. Platesnė informacija apie įsijungimą į maldos grupę telefonu 8698 59058 (Egidija).
  1. Dėkojame visiems, Gavėnios metu aukojantiems ilgai negendančių maisto produktų. Juos prieš šventes perduosime sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms. Primename, jog maistą galite palikti prie šv. Antano statulos esančioje „Pasninko dėžėje“.
  1. Kad ir toliau galėtume teikti paramą tiems, kam jos reikia labiausiai, kviečiame jus skirti 1,2 % pajamų mokesčio. Parapijos rekvizitus rasite bažnyčios gale ant stalelio. Dėkojame jums už palaikymą.
  1. Kovo 11-ąją, ketvirtadienį, švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Padėkos už laisvę šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 18 val.
  2. Kovo 12 d., penktadienį, po ryto šv. Mišių, 8.30 val. prasidės Švč. Sakramento adoracija, kuri truks iki vakaro šv. Mišių. Kviečiame dienos bėgyje užeiti kad ir trumpai maldai.
Data:
Kategorija: