į viršų
Image Alt

IV-asis eilinis sekmadienis

IV-asis eilinis sekmadienis
 
  1. Šį sekmadienį 16 val. Klaipėdos Evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę. Kviečiame dalyvauti.
 
  1. Vasario 2 d., ketvirtadienį, švęsime Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventę. Šv. Mišių metu laiminsime jūsų atsineštas žvakes, simbolizuojančias patį Kristų – mus apšviečiančią šviesą. Tądien taip pat minėsime Pasaulinę Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną ir melsimės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į dvasinį luomą.
 
  1. Vasario 3 d., penktadienį, minėsime šv. Blažiejų, teiksime specialų palaiminimą ir prašysime, kad šv. Blažiejus užtartų sergančius gerklės ligomis.
 
  1. Vasario 5 d., kitą sekmadienį, bažnyčios priekyje ant grotelių rasite pašventintos šv. Agotos duonos. Teprimena ji mums per šv. Agotos užtarimą gautas Dievo malones.
 
  1. Rūpindamiesi tikinčiųjų, ypač ligonių, nebegalinčių ateiti į bažnyčią, sielovada, parengėme 5 parapijiečius, kurie gavo vyskupo leidimą nešti Šv. Komuniją sergantiesiems. Jei turite ligonių, kuriems reikėtų atnešti Šv. Komuniją, kviečiame užsirašyti raštinėje ir susitarti aplankymo laiką.
Data:
Kategorija: