į viršų
Image Alt

III-asis eilinis sekmadienis

III-asis eilinis sekmadienis

 

  1. Meldžiamės už krikščionių vienybę. Primename, kad šio aštuondienio maldose dalyvaujantys tikintieji, įvykdę įprastines sąlygas (atlikę išpažintį, priėmę Šv. Komuniją ir pasimeldę Šv. Tėvo intencija) gali pelnyti visuotinius atlaidus.

 

  1. Sausio 29 d., kitą sekmadienį, 16 val. ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę vyks Klaipėdos Evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2). Kviečiame dalyvauti.

 

  1. Kitą sekmadienį po 10 ir 12 val. šv. Mišių klebonas pateiks metinę parapijos veiklos ataskaitą. Pasilikime išklausyti, kas nuveikta mūsų bendruomenėje.

 

  1. Sausio 31 d., antradienį, prasideda pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursas suaugusiesiems. Iki sausio 29 d. parapijos raštinėje kviečiame registruotis šio sakramento neturinčius suaugusius, ypatingai santuokai besiruošiančius sužadėtinius ar dėl kitų priežasčių apsisprendusius priimti Sutvirtinimą.

 

  1. Parapijos „Caritas“ pradeda naują veiklą su „Jaunųjų karitiečių“ programa“. Sausio 28 d., šeštadienį, 12 val. kviečiame jaunimą į pirmąjį susitikimą, kurio tema – „Narkotinių medžiagų žala organizmui“. Susitikimas vyks choro repeticijų patalpose 2 a. (įėjimas prie knygynėlio).

 

  1. Rūpindamiesi tikinčiųjų, ypač ligonių, nebegalinčių ateiti į bažnyčią, sielovada, parengėme 5 parapijiečius, kurie gavo vyskupo leidimą nešti Šv. Komuniją sergantiesiems. Jei turite ligonių, kuriems reikėtų atnešti Šv. Komuniją, kviečiame užsirašyti raštinėje ir susitarti aplankymo laiką.
Data:
Kategorija: