į viršų
Image Alt

Jaunimas Baltriškėse

Jaunimas Baltriškėse
Mūsų parapijos jaunimo kelionė į Baltriškes (Zarasų raj.) pas Tiberiados brolius pamažu tampa tradicija. Vos po mėnesio nuo šv. Pranciškaus savaitgalio, šįkart net dviem ekipažais vykome švęsti Mūsų parapijos jaunimo kelionė į Baltriškes (Zarasų raj.) pas Tiberiados brolius pamažu tampa tradicija. Vos po mėnesio nuo šv. Pranciškaus savaitgalio, šįkart net dviem ekipažais vykome švęsti Visų šventųjų ir pasidžiaugti bendryste su jaunimu iš visos Lietuvos.
Beveik 80 dalyvių subūrusi trumpa stovykla gvildeno šventumo klausimo aktualumą šiandien, broliai dalinosi mintimis apie savo svarbiausius šventųjų autoritetus, tikinčiojo kelią į šventumą ir priminė skirtumą tarp šventumo ir tobulumo, pabrėždami, jog kiekvienas esame pašauktas tapti šventuoju.
Visų šventųjų savaitgalis sutapo su jaunimo įsipareigojimo tarnystei vienuolyne atnaujinimu. Per dešimtį jaunuolių pasiryžo metams įsipareigoti įsijungti į tarnystę Tiberiados brolių bendruomenei, padėti suorganizuoti ateinančių metų tarptautinę jaunimo stovyklą, vienytis su bendruomene maldoje. Įsipareigojimus sekė palaiminimas ir Švč. Sakramento adoracija, kurioje jaunuoliai galėjo praleisti porą valandų Viešpaties akivaizdoje, atlikti išpažintį ir pasimelsti tyloje.
Savaitgalis praėjo prisimenant ne tik visus šventuosius, bet ir brangius mirusiuosius, lankant Baltriškių kapines ir pagerbiant artimus bendruomenei žmones, kurie jau paliko šį pasaulį.
Džiaugiamės aktyviu jaunimo dalyvavimu išvykose į Baltriškes ir viliamės, jog įkvėpti Tiberiados brolių bendruomeniškumo, mūsų jaunieji parapijiečiai imsis aktyviau burtis ir savo parapijoje.
Į jaunimo savaitgalį susirinko Tiberiados brolių įsteigtų šv. Damijono jaunimo maldos grupelių atstovai iš didžiųjų Lietuvos miestų, kviesdami prisijungti naujus narius ir maldos bei bendrystės pagalba atsatyti Dievo Bažnyčią, kaip kadaise pats Jėzus paprašė šv. Pranciškaus, besimeldžiančio prie šv. Damijono kryžiaus.
Klaipėdos maldos grupelė mūsų bažnyčioje renkasi penktadieniais 15.30 val. virš parapijos raštinės ir labai laukia naujų narių.
Gabrielė Eitavičienė
Data:
Kategorija: