į viršų
Image Alt

XXXI sekmadienis

XXXI sekmadienis

 

 1. Artėjant Vėlinių šventei, prisimename ir savo brangius mirusiuosius. Parapijos raštinėje priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus, rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį, kasdien be pertraukos 30 d., 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios.

 

 1. Vėlinių oktavos (1-8 d.) gedulinės procesijos bažnyčioje bus einamos po 18 val. šv. Mišių. Lapkričio 2 d., antradienį, 12 val. šv. Mišiose melsimės už mirusius parapijos kunigus. Po šv. Mišių pasimelsime ir prie jų kapų šventoriuje.

 

 1. Visuotiniai atlaidai gyvųjų ir mirusiųjų naudai suteikiami jei:
  I.
  tikintysis pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.
  II. tikintysis pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

 

 1. Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis. 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis. Ateinantis šeštadienis – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis.

 

 1. Pradėtas parapijos namų projekto viešinimas ir pristatymas visuomenei. Šį projektą kviečiame apžiūrėti bažnyčios priekyje esančiame stende arba Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija bei svetainėje taikoskaraliene.lt

 

 1. Parapijos Caritas kviečia registruotis mokymams pagal Caritas “Artumo” programą. Programos misija – padėti sergantiems, neįgaliems, vyresnio amžiaus žmonėms įvairiuose reikaluose. Daugiau informacijos skelbimų lentose.

 

 1. Lietuvos vyskupai šį sekmadienį kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai. Sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose taip pat organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos šiai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai šaliai. Paaukoti tikėjimo broliams ir sesėms galima į bažnyčios gale esančią dėžutę.
Data:
Kategorija: