į viršų
Image Alt

Marijos legiono kelionė į Švėkšną ir Priekulę

Marijos legiono kelionė į Švėkšną ir Priekulę

Klaipėdos Taikos Karalienės Marijos legiono aktyvieji nariai ir maldos pagalbininkai liepos 25 d.leidosi piligriminėn pažintinėn kelionėn į Švėkšnos miestelį, kuriame jau nuo seno švenčiami šv. Jokūbo tituliniai atlaidai. Šventiškai nusiteikę parapijiečiai, miestelio svečiai ir piligrimai rinkosi į nuostabaus grožio šventovę šv. Mišioms, kurias aukojo ir homiliją sakė Telšių vyskupijos kancleris  kun. Haroldas Šneideraitis.

Pakilią šventinę nuotaiką ir garbę šv. Jokūbui teikė Karinis jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras. Choras „Vilnius“ atliko nuostabias giesmes, kurios skambėjo didesnei Dievo garbei, o po šv. Mišių choristai atliko keletą giesmių iš savo repertuaro.Tikintieji po bažnyčios skliautais mėgavosi aukšto meninio lygio balsų skambesiu.

Pakeliui aplankėme Inkaklių Lurdą, kuris per visą okupacijos laikotarpį stebuklingai išliko nepaliestas ir nesugriautas, vietinių žmonių iki šiol prižiūrimas. Meldėme Švč. Mergelės Marijos garbei skirtas maldas.

Sustojome ir susipažinome su vietiniu to krašto žmogumi, Česlovu Ramoška, kuris yra pirmasis Lietuvos šeimos vyno ūkio įkūrėjas. Tai buvo labai svetingas ir įdomus susitikimas.

Pakeliui į namus, stabtelėjome ir Priekulėje. Čia  buvome labai šiltai priimti šv. Antano Paduviečio parapijos klebono kun. Viktoro Ačo. Telšių vyskupijoje garsėjantis svetingumu,nuoširdumu, gyvo tikėjimo platintojas, atviras Dievui ir žmogui. Klebonas Viktoras dėkingai priėmė akmenukus, atvežtus iš Marijos apsireiškimo vietos Medžiugorjos .

Tai legionierių dovana Priekulėje statomam Šeimų Lurdui.

Piligriminė kelionė į Mažosios Lietuvos kraštą mūsų sielas ir širdis pripildė Dievo ir žmonių susitikimo džiugesio.

Dėkojame Legiono pirmininkei Reginai Šalnienei ir jos pavaduotojai Daliai Kemundrienei už surengtą kelionę, legionierių dvasinį ugdymą .

 

Legionierė Ilona

Data:
Kategorija: