į viršų
Image Alt

XVIII eilinis sekmadienis

XVIII eilinis sekmadienis
  1. Šiandien, švęsdami Klaipėdos miesto gimtadienį, 12 val. šv. Mišiose melsimės už savąjį miestą: visus miestiečius, miesto valdžią, geradarius ir visuomenės veikėjus, kad būtume Dievo laiminami ir vedami Jo Išminties.

 

  1. Pirmąjį mėnesio antradienį vakaro šv. Mišiose prašome šv. Antano užtarimo. Pirmasis penktadienis, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Pirmąjį mėnesio šeštadienį 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

 

  1. Rugpjūčio 2 d., pirmadienį, Švč. Mergelei Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porciunkulės) pašventinimas. Kad galėtume džiaugtis Porciunkulės atlaidų teikiamomis malonėmis, turime aplankyti pranciškonišką arba savo parapijinę bažnyčią, sukalbėti Tikėjimo Išpažinimą, maldas „Tėve Mūsų“ ir „Sveika, Marija“, pasimelsti Popiežiaus intencija, atlikti arba būti neseniai atlikus Išpažintį (būti malonės būsenoje) ir priimti Šventąją Komuniją.

 

  1. Rugpjūčio 6 d., penktadienį, švęsime Kristaus Atsimainymo šventę. Melskime, kad Kristus pasauliui apreikštų savo šlovę ir patrauktų prie savęs.

 

  1. Ruošiamės ant bažnyčios stogo pastatyti saulės elektrinę.Tai leis ženkliai sumažinti išlaidas už elektrą. Įrengimo darbai mums kainuoja 11 000 eur. Jau esame surinkę virš 6000 eur. Sekmadieniais parapijos savanoriai renka aukas šiam projektui. Paaukoti galima ir bankiniu pavedimu. Parapijos sąskaitos nr. LT677300010002328208.

 

  1. Bažnyčios gale Marijos radijo savanoriai taip pat prašo paaukoti radijo išlaikymui. Kas galime, prisidėkime prie katalikiško balso skambėjimo mūsų namuose. Dėkojame už jūsų dosnumą.
Data:
Kategorija: