į viršų
Image Alt

Parapijos tituliniai atlaidai

Parapijos tituliniai atlaidai

 

  1. Švenčiame mūsų parapijos titulinius Marijos Taikos Karalienės atlaidus. Ta proga šiandien po 18 val. šv. Mišių tradicinis renginys „Šviesa naktyje“. Tai laikas maldai, giesmei, Švč. Sakramento garbinimui. Užtarimo maldoje pasitarnaus Šv. Šeimos kongregacijos sesės iš Vilniaus. 22 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių giesmes dovanos mūsų vargonininkė, solistė Judita Butkytė. Po Sumos šv. Mišių suneštinės vaišės. Savo keptus pyragus prieš šv. Mišias galite palikti „Caritas“ savanoriams šventoriuje – jie pasirūpins bendru stalu. Jūsų laukia gyva muzika, piešimas ant grindinio, ekskursija į bokštą. Platesnė informacija skelbimų lentoje.

 

  1. Per atlaidus bažnyčios gale parapijos savanoriai registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.

 

  1. Pirmadienį minėsime Baltijos kelio 32-ąsias metines. 18 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvą ir taiką tėvynėje bei kaimyninėse šalyse.

 

  1. Rugpjūčio 29 d., kitą sekmadienį, 10 val. šv. Mišiose melsimės už mokslo bendruomenę: moksleivius, studentus, mokytojus, dėstytojus. Prašysime palaiminimo prasidedantiems mokslo metams ir laiminsime atsineštas priemones mokslui: kuprines, knygas, pieštukines ir kt. priemones.

 

  1. Atėjus derliaus metui, pastebėjome bažnyčioje dažniau paliekamus vaisius, daržoves ir kitas sodo gėrybes. Esame dėkingi, kad dalinatės ir kviečiame produktus palikti ne bet kur, o tik „Pasninko“ dėžėje prie šv. Antano.

 

  1. Pradedame registraciją norinčių ruoštis Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams. Registruotis ir užpildyti anketą reikia parapijos internetinėje svetainėje www.taikoskaraliene.lt skyrelyje Katechezė. Registracija vykdoma iki rugsėjo 19 d.

 

  1. Ruošiamės ant bažnyčios stogo pastatyti saulės elektrinę.Tai leis ženkliai sumažinti išlaidas už elektrą. Įrengimo darbai mums kainuoja 11 000 eur. Jau esame surinkę 10 035 eur. Sekmadieniais parapijos savanoriai renka aukas šiam projektui. Paaukoti galima ir bankiniu pavedimu. Parapijos sąskaitos nr. LT677300010002328208.
Data:
Kategorija: