į viršų
Image Alt

XI EILINIS SEKMADIENIS

XI EILINIS SEKMADIENIS
  1. Birželio 14 – ąją, pirmadienį, minėsime Gedulo ir vilties dieną. Vakaro 18 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų tautos atmintį ir viltį šiandienos istoriniuose įvykiuose. Kartu švęsime ir mūsų tautos kankinio, vyskupo palaimintojo Teofilio Matulionio minėjimą, dėkodami už jo tikėjimo tvirtumą ir meilės drąsą visuotinės Bažnyčios gyvenime. Melskime ir patirkime jo užtarimą, o kartu prašykime Dievo, kad dovanotų jį mums kaip šventąjį!
 
  1. Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Jėzaus Širdies litaniją kasdien giedama prieš vakaro šv. Mišias, o sekmadieniais prieš Sumą. Jei leidžia oro sąlygos, šeštadieniais birželinės pamaldos vyks prie Vilties kryžiaus šventoriuje, po vakaro šv. Mišių.
 
  1. Kiekvieną trečiadienį 18 val. šv. Mišiose toliau meldžiamės už šeimas. Paaukoti už savąją šeimą galite į tam skirtą aukų dėžutę bažnyčioje ar bankiniu pavedimu, nurodant savo intenciją. Po šv. Mišių besilaukiančias moteris kviečiame priimti joms skirtą palaiminimą.
 
  1. Tikriausiai jau apsilankėte naujoje mūsų parapijos interneto svetainėje taikoskaraliene.lt ? Čia juk galite užsisakyti šv. Mišias, rasti informaciją dėl Krikšto, Santuokos, laidotuvių ir kitų patarnavimų, sužinoti parapijos skelbimus ir naujienas, o gal pasirinkti būdą kaip prisidėti prie bažnyčios ir parapijos veiklų parėmimo ar juose aktyviau dalyvauti.
 
  1. Gautas birželio „Artumos“ žurnalo numeris, kuriame popiežius Pranciškus dalijasi savo mintimis apie tėvo ir motinos meilę, šv. Jonas Paulius apie Kūno teologiją ir… jį skaitant, esame kviečiami tiesiog priglusti prie Švč. Jėzaus Širdies tokiems, kokie esame.
 
  1. Dėkodami už giedojimo ir Viešpaties šlovinimo malonę mūsų parapijos liaudiškų giesmių ansamblis (vad. V. Budreckis) kitą sekmadienį, birželio 20 d. giedos 12 val.Sumos šv. Mišių metu. O po jų pristatys savo naująją kantičkinių giesmių kompaktinę plokštelę –  Ciesorienė Dongaus. Labai  Jūsų laukiame!
 
Data:
Kategorija: