į viršų
Image Alt

XIX-asis eilinis sekmadienis

XIX-asis eilinis sekmadienis
 
  1. Rugpjūčio 15 d., antradienį, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Tikime, kad Švč. Mergelė Marija, Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šv. Mišios tądien aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val. Jų metu laiminsime jūsų atsineštus žolynus, simbolizuojančius šių metų darbų, veiklos derlių.
 
  1. Rugpjūčio 19-20 d., šeštadienį ir sekmadienį, mūsų bažnyčios tituliniai Marijos Taikos Karalienės atlaidai. Ta proga šeštadienį, po 18 val. šv. Mišių vyks tradicinis renginys „Šviesa naktyje“. Tai laikas maldai, giesmei, Švč. Sakramento garbinimui. Užtarimo maldoje pasitarnaus seserys benediktinės iš Kauno. Sekmadienį po 10 ir 12 val. šv. Mišių suneštinės vaišės, atsineškite pyragų! Jūsų laukia loterija, žaidimai bei gyva muzika. Atlaidus ves Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Švęskime!
 
  1. Per atlaidus bažnyčios gale parapijos savanoriai registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.
 
  1. Parapijos internetinėje svetainėje skyrelyje Katechezė jau galima vaikus ir jaunimą užregistruoti pasiruošimui I-osios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Primename, jog I-ajai Komunijai gali ruoštis vaikai nuo 10 m., o Sutvirtinimui – nuo 14 m. Suaugusiuosius Krikšto, I-osios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams kviečiame registruotis parapijos raštinėje.
Data:
Kategorija: