į viršų
Image Alt

XX-asis eilinis sekmadienis

XX-asis eilinis sekmadienis
 
  1. Per atlaidus bažnyčios gale parapijos savanoriai registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.
 
  1. Parapijos internetinėje svetainėje skyrelyje Katechezė jau galima vaikus ir jaunimą užregistruoti pasiruošimui I-osios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Primename, jog I-ajai Komunijai gali ruoštis vaikai nuo 10 m., o Sutvirtinimui – nuo 14 m. Suaugusiuosius Krikšto, I-osios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams kviečiame registruotis parapijos raštinėje.
 
  1. Rugpjūčio 28-30 d. Lietuvos Caritas kartu su vyskupijų Caritas centrais jau šeštą kartą organizuoja paramos Ukrainai akciją. Akcijos metu bus renkami konkretūs daiktai, maisto produktai, mokyklinės prekės ir lėšos Ukrainoje karo sąlygomis gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems seneliams. Informaciją, kokių daiktų reikia ir kur juos atvežti, rasite skelbimų lentose. Paaukoti Ukrainos žmonėms taip pat galite per Lietuvos Carito puslapį caritas.lt Lietuvos Caritas dėkoja visiems broliškai palaikantiems Ukrainos žmones malda, daiktais ir lėšomis.
 
  1. Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 10 val. šv. Mišiose melsimės už mokslo bendruomenę: moksleivius, studentus, mokytojus, dėstytojus. Prašysime palaiminimo prasidedantiems mokslo metams ir laiminsime atsineštas priemones mokslui: kuprines, knygas, pieštukines ir kt. priemones.
 
  1. Rugsėjo 8 d., penktadienį, švęsime Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę (Šilinę). Rugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyks didieji atlaidai. Norintiems rugsėjo 8 d. ar 9 d. (penktadienį ar šeštadienį) vykti užsakytu autobusu – informacija bažnyčios skelbimų lentoje. Registruotis galima raštinėje.
 
  1. Bažnyčios gale jau galite rasti mūsų parapijos vasarinį laikraštuką „Dievo link“. Jame sužinosite, bendruomenės naujienas ir vasaros įpūdžius. Kviečiame skaityti!
Data:
Kategorija: