į viršų
Image Alt

XVII-as eilinis sekmadienis

XVII-as eilinis sekmadienis
 
  1. Liepos 26 d., antradienį, minėsime šv. Joakimą ir šv. Oną, Švč. Mergelės Marijos tėvus. Melskime ir mūsų visuomenei tėvų, užauginančių pasauliui šventuosius.
 
  1. Liepos 31 d., sekmadienį, 10.00 šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos už žuvusius jūroje ir visą jūrinę bendruomenę.
 
  1. Rugpjūčio 1 d., pirmadienį, švęsdami Klaipėdos miesto gimtadienį, 10.30 val. šv. Mišiose melsimės už savąjį miestą, skaičiuojantį 770-uosius metus: miestiečius ir miesto valdžią, kad visi būtume Dievo laiminami ir vedami Jo Išminties.
 
  1. Rugpjūčio 2 d., antradienį, Žemaičių Kalvarijoje vyks kasmėnesiniai atlaidai, skirti Klaipėdos dekanato tikintiesiems. Maloniai kviečiame vykti.
 
  1. Rugpjūčio 2 d., antradienį, taip pat galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus, aplankius katedrą ar parapijinę bažnyčią ir išpildžius įprastines sąlygas atlaidams gauti: būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės, pasimelsti Šv. Tėvo intencija, sukalbant ‚Tėve mūsų“ maldą bei „Tikiu Dievą Tėvą“.
 
  1. Rugpjūčio 3 d., trečiadienį, 18 val. šv. Mišiose prisiminsime ilgametį Marijos Taikos Karalienės parapijos kleboną mons. Joną Gedvilą jo 100-osiose gimimo metinėse. Kviečiame pažinojusius ir prisimenančius monsinjorą bendrai maldai.
 
  1. Primename, jog kiekvieną ketvirtadienį mūsų bažnyčioje vyksta visos dienos Švč. Sakramento adoracija. Tai tyli asmeninė malda Jėzaus akivaizdoje. Tam, kad ši malda būtų nenutrūkstama visą dieną, reikia savanorių, galinčių ketvirtadieniais tam tikru laiku valandėlei ateiti ir pabudėti. Norinčius įsipareigoti, kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje.
Data:
Kategorija: