į viršų
Image Alt

XXI-asis elinis sekmadienis

XXI-asis elinis sekmadienis
  1. Švenčiame titulinius Marijos Taikos Karalienės atlaidus. Sekmadienį 11 val. atlaidų vedėjas kun. Mozė Mitkevičius pristatys savo knygą, skirtą psalmių apmąstymams „Nesuskambėjęs pragaras“. Po 12 val. šv. Mišių – suneštinės vaišės. Taip pat jūsų laukia ekskursija į bokštą, skautiška duonelė ir žaidimai. Jei lis, susitikime choro repeticijų patalpose (2 a.)

 

  1. Per atlaidus bažnyčios gale parapijos savanoriai registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šios šv. Mišių intencijos bus perduotos vyskupui, kuris jas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.

 

  1. Pradedame registraciją norinčių ruoštis Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams. Registruotis kviečiame internetinėje svetainėje taikoskaraliene.lt skyrelyje Katechezė arba parapijos raštinėje. Suaugusiuosius registruojame tik parapijos raštinėje. Registracija vykdoma iki rugsėjo 18 d.

 

  1. Bažnyčios gale jau galite rasti mūsų parapijos vasarinį laikraštuką „Dievo link“. Jame rasite visą parapijos maldos grupelių, kolektyvų, organizacijų kontaktinę informaciją, sužinosite, bendruomenės naujienas ir vasaros įpūdžius. Kviečiame skaityti!

 

Data:
Kategorija: