į viršų
Image Alt

Marijos Taikos Karalienės tituliniai atlaidai

Marijos Taikos Karalienės tituliniai atlaidai
Praėjusį savaitgalį šventėme titulinius Marijos Taikos Karalienės atlaidus. Jau šeštadienio vakare po šv. Mišių prasidėjo tradicinis į atlaidus įvedantis renginys “Šviesa naktyje”. Tai laikas, kai ypač pastebime Dievo veikimą ir Jo meilę mums. Šis renginys ypatingas tuo, kad ne vien užsidarome maldai savo bažnyčioje, bet ir siunčiame “Dievo šauklius” – žmones į miesto gatves, kurie gyvu žodžiu kviečia praeivius užsukti į bažnyčią, patirti maldą naujai, pasijusti laukiamiems ir pasitiktiems. Patikėti savo rūpesčius Dievui. Šią itin svarbią pasitikimo ir palydėjimo tarnystę šiemet vykdė Aušros Vartų ir šv. Teresėlės seserys karmelitės iš Krikštėnų. Mums, besimeldžiantiems adoracijoje, buvo nuostabu matyti evangelizavimo komandos veiklos vaisius, kai žmonės iš gatvės nedrąsiai užsukdavo į žvakių apšviestą ir giesmės pripildytą bažnyčią. Dažnas jų nežinojo, kodėl atsiliepė į kvietimą ir čia užsuko. Nežinojo, ką reikia daryti ir kaip elgtis. Tačiau pasitikti vienuolių sesių ir palydėti prie altoriaus, su ašaromis akyse atsiverdavo jų laukiančiam Kristui ir patikėdavo Jam savo širdis. Tokių žmonių buvo ne vienas. Bet netgi dėl vieno yra verta eiti ir kviesti… Esame dėkingi seserims karmelitėms Brigitai ir Odetai už lydėjimą, Audronei Juozauskaitei ir visai šlovinimo komandai už subtilias adoracijos giesmes ir širdies pakylėjimą maldoje. Dėkingi visiems besimeldusiems adoracijoje ir drąsiesiems evangelizacinės komandos nariams. Sekmadienį titulinių atlaidų šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė kun. Mozė Mitkevičius. Pilna bažnyčia žmonių sulaikę kvapą klausėsi svečio pamokslo apie… batus. Ir ne tik klausėsi, bet ir galėjo juos (įvairius, traukiamus iš didelio sportinio krepšio) akivaizdžiai matyti. Su kokiais batais keliaujame savo dvasinį kelią? Gal su “reikalų” batais – kostiuminiais, lakuotais? Gal su kroksais? O gal su sportbačiais ar aukštakulniais? Ir, be abejo, visiems pasitaiko apsiauti numintais, mėšlinais “nuodėmės” batais. Kun. Mozė sakė, kad nė vienais iš šių išvardintų batų apsiavus, netinka kurti santykio su kitu žmogumi ir Dievu. Tad kokie batai mus nuves į amžinybę? Atsakymą, sakė kun. Mozė, galime matyti Kristų vaizduojančiuose paveiksluose. Atsakymą galime matyti pagrindinėje mūsų bažnyčios altoriaus freskoje esančiame Švč. Mergelės Marijos atvaizde. Jie basi. Karalius ir Karalienė. Kaip ir visi šventieji. Kai mes basi, gallime kurti autentišką santykį. Be naudos ieškojimo, be nereikalingo blaškymosi ir mus paglemžiančių rūpesčių. Nors basiems būti skauda, tik tokiu “apavu” galime nukeliauti į Dangaus karalystę. Pasibaigus iškilmingosm šv. Mišioms ir procesijai, šventoriuje susitikome arbatos, kavos puodeliui, saldumynams bei skautų kepamai duonelei ant laužo paragauti. Šventišką nuotaiką pratęsė pučiamųjų kvintetas, parapijos Caritas organizuota loterija ir mūsų bendruomenės bičiulystė. Ačiū visiems, dalyvavusiems. Ačiū visiems, padėjusiems pasirengti šventei. Ačiū Viešpačiui už Jo malones ir meilę. Juk vietoj žadėto stipraus lietaus ir perkūnijos, visą dieną galėjome džiaugtis švente 🙂  
Data:
Kategorija: