į viršų
Image Alt

XXX sekmadienis

XXX sekmadienis
 1. Šiandien minime Misijų sekmadienį. Popiežius Pranciškus sako: „Kai patiriame Dievo meilės galią, kai atpažįstame jo tėvišką buvimą mūsų gyvenime, negalime neskelbti ir nesidalyti tuo, ką esame matę ir girdėję.“ Jei norite prisidėti prie Dievo Žodžio ir gerų darbų sklaidos, savo auką galite įmesti į dėžutę, esančią bažnyčios gale.

 

 1. Spalio 30 d., šeštadienį, po vakaro šv. Mišių bažnyčioje skambės koncertas, skirtas Vėlinėms. Mūsų brangių mirusiųjų atminimui klausysimės „Requiem“, kurį atliks Klaipėdos choras „Aukuras“. Kviečiame dalyvauti!

 

 1. Parapijos Caritas kviečia registruotis mokymams pagal Caritas “Artumo” programą. Programos misija – padėti sergantiems, neįgaliems, vyresnio amžiaus žmonėms įvairiuose reikaluose. Daugiau informacijos Caritas telefonu 868758020 (Aurelija).

 

 1. Artėjant Vėlinių šventei, prisimename ir savo brangius mirusiuosius. Parapijos raštinėje priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus, rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį, kasdien be pertraukos 30 d., 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios.

 

 1. Vėlinių oktavos (1-8 d.) gedulinės procesijos bažnyčioje bus einamos po 18 val. šv. Mišių. Lapkričio 2 d., antradienį, 12 val. šv. Mišiose melsimės už mirusius parapijos kunigus. Po šv. Mišių pasimelsime ir prie jų kapų šventoriuje.

 

 1. Visuotiniai atlaidai gyvųjų ir mirusiųjų naudai suteikiami jei:
  I.
  tikintysis pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.
  II. tikintysis pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.
Data:
Kategorija: