į viršų
Image Alt

Jaunimo viešnagė Baltriškėse

Jaunimo viešnagė Baltriškėse

Praėjusį savaitgalį, spalio 1-3 d. Baltriškėse, pas Tiberiados brolius vyko šv. Pranciškaus savaitgalis, kuriame dalyvavo ir mūsų parapijos jaunimas. Nepaisant daugiau nei keturias valandas trukančios kelionės į kitą Lietuvos galą, Zarasų raj., Klaipėdos jaunimas noriai keliauja į Baltriškes jau ne pirmą kartą.

Savaitgalis prasidėjo vėlų penktadienio vakarą, kuriame ledus pralaužti padėjo šokiai, žaidimai ir improvizuotas spektaklis, o kelionės dieną užbaigė malda. Šeštadienį be kasdienių maldų praturtino ir apmąstymai bei mokymai apie broliškumą. Vienuoliai dalinosi mintimis iš Šventojo Rašto ir istorijomis apie broliškumą savo pačių gyvenime. Tokia savaitgalio tema buvo pasirinkta ir dėl jos aktualumo šių dienų kontekste, kuomet Lietuva susiduria su imigracijos klausimais. Buvo aptariamas santykis tarp piliečio ir atėjūno, peržvelgiant Senojo ir Naujojo Testamento istorijas, kuriose balansuojama tarp svetingumo atvykėliams ir šalies tapatybės išsaugojimo.

Tradiciškai, savaitgalis neapsiėjo ir be darbo. Pasimeldę Rožinio dalį, jaunuoliai leido popietę gryname ore, talkindami vienuolyno broliams jų ūkyje, kur rankų reikėjo įvairiausiems darbams nuo malkų krovimo iki rudens derliaus nurinkimo ir valymo. Po visą naktį trukusios Švč. Sakramento adoracijos, viešnagę vainikavo sekmadienio Šv. Mišios, prieš kurias brolis Vytautas pristatė naująją Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką „Fratelli Tutti” („Visi broliai”), apibendrindamas savaitgalio temą pamąstymais apie brolybę ne tik šeimoje, kaiminystėje, bet ir pasaulyje.

Mūsų parapijos jaunimas dėkoja Tiberiados broliams už svetingumą bei broliškumą ir laukia kitų susitikimų Baltriškėse.

 

Gabrielė Eitavičienė

Data:
Kategorija: