į viršų
Image Alt

Šv. Teresėlės atlaidai parapijoje

Šv. Teresėlės atlaidai parapijoje

Praėjusį sekmadienį mūsų parapija šventė šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės atlaidus.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė (1873–1897) – vienuolė karmelitė, Bažnyčios mokytoja, viena iš mylimiausių ir žinomiausių šventųjų. Dar vadinama Lisieux (Lizjė) Terese, Karmelio Gėlele ar tiesiog meiliai – Teresėle. Ji yra Prancūzijos ir pasaulio misijų globėja, ją gerbia ir kitų krikščioniškųjų konfesijų išpažinėjai ir netgi nekrikščionys. Visuotinė Bažnyčia šią šventąją mini spalio 1 d., o mes ją minėjome kartu su visa bendruomene susirinkę sekmadienį.

Šv. Teresė žemėje tegyveno vos 24 metus. Po jos mirties seserims karmelitėms išleidus jos rankraščius, prasidėjo Teresės žadėtasis rožių lietus, malonės, kurias jos užtariami gavo daugybė žmonių. Sunkiai sirgdama ji sakė, kad į dangų ji eina ne ilsėtis, o daryti gera žemėje, ir tai pildo su kaupu.

Teresę šventąja paskelbė popiežius Pijus XI 1925 m. gegužės 17 d. Jis ją paskelbė ir visų misijų globėja. Teresėlės su tobulu paprastumu atskleista evangelinė išmintis paskatino popiežių Joną Paulių II 1997 m. spalio 19 d. ją paskelbti Bažnyčios Mokytoja.

Tad spalio mėnesį, kuris skirtas misijoms apmąstyti, ne veltui pradedame šv. Teresėlės, misijų globėjos, švente. Atlaidus vedė ir homilijas šv. Mišių metu sakė Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Saulius Damašius.

Taip pat tądien, pirmąjį mėnesio sekmadienį, tradiciškai buvo laiminamos šeimos – žmonės, prisiėmę ypatingą tarnystės misiją.

Šv. Teresėle, melski už mus!

Data:
Kategorija: