į viršų
Image Alt

Choralistų giesmė Šiluvoje

Choralistų giesmė Šiluvoje

Rugsėjo 11 diena, šeštadienis, Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose buvo skirta Žemaičiams.

Prieš 600 metų – 1421 rugsėjo 11 dieną popiežius Martynas V Žemaičius pasiėmė į savo – Bažnyčios – globą, taip juos apsaugodamas nuo kryžiuočių puldinėjimo.

Šv. Mišias aukojo mūsų Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kartu meldėsi dešimtys vyskupijos kunigų, piligrimai iš Žemaitijos.

Šv. Mišių metu giedojo mūsų parapijos liaudiškų – kantičkinių giesmių ansamblis (vad. Vidmantas Budreckis), jie taip pat giedojo ir Žemaičių Kalvarijos kalnus aikštėje prieš baziliką.

Data:
Kategorija: