į viršų
Image Alt

XXV sekmadienis

XXV sekmadienis

 

  1. Prasidėjo „8 žingsnių“ programa, skirta tiems, kurie yra lankę dvasines pratybas, pavadintas „Eik į savo kambarėlį“. Programa skirta peržvelgti savo tikėjimo istoriją, atpažinti savo asmeninę misiją bažnyčioje, apsispręsti dėl tolimesnio dvasinio gyvenimo praktikavimo pagal šv. Ignaco Lojolos metodą. Dar galite įsijungti į šią grupelę. Kitas susitikimas rugsėjo 29 d., trečiadienį po vakarinių Šv. Mišių. Būtina registracija! (tel. nr. 8 656 37357, Lina).

 

  1. Rugsėjo 24 d., penktadienį, 18.30 val. bažnyčioje vyks vaikų ir jaunuolių, besiruošiančių lankyti katechezę, tėvų susirinkimas.

 

  1. Artėja spalio mėnuo, pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.

 

  1. Spalio 3 d., sekmadienį, švęsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atlaidus. Po šv. Mišių priekyje ant grotelių rasite palaimintus žiedlapius – šv. Teresėlės užtarimo simbolį.

 

  1. Spalio 5 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo “Alfa” kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje. Suoluose matote paveiksliukus su malda už „Alfa“ kursą parapijoje. Melskimės už tuos, kurie nori atnaujinti tikėjimą ir patys išdrįskime atnaujinti savąjį.

 

 

Data:
Kategorija: