į viršų
Image Alt

II-asis eilinis sekmadienis

II-asis eilinis sekmadienis
 
  1. Sausio 18-25 d. melsimės už krikščionių vienybę. Primename, kad šio aštuondienio maldose dalyvaujantys tikintieji, įvykdę įprastines sąlygas (atlikę išpažintį, priėmę Šv. Komuniją ir pasimeldę Šv. Tėvo intencija) gali pelnyti visuotinius atlaidus.
 
  1. Sausio 22 d., kitas sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežius Pranciškus primena Šventojo Rašto svarbą, kad jis būtų kasdien vis uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas. IV a. gyvenęs šv. Jeronimas sakė: „Kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. Leiskime Dievo Žodžiui mus kasdien maitinti!
 
  1. Sausio 31 d., antradienį, prasideda pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursas suaugusiesiems. Per sausio mėnesį parapijos raštinėje kviečiame registruotis šio sakramento neturinčius suaugusius, ypatingai santuokai besiruošiančius sužadėtinius ar dėl kitų priežasčių apsisprendusius priimti Sutvirtinimą.
 
  1. Parapijos „Caritas“ pradeda naują veiklą su „Jaunųjų karitiečių“ programa“. Kviečiame jaunimą smagiai ir prasmingai praleisti laiką, kartu su bendraamžiais dalyvaujant įvairiose „Carito“ veiklose. Jaunime, tavęs lauks geros emocijos, savęs pažinimas ir realizavimas, naujos pažintys ir puikiai praleistas laikas. Prisijungti gali, paskambinęs „Caritas“ koordinatorei Aurelijai (8687 58 020).
Data:
Kategorija: