į viršų
Image Alt

XXVII eilinis sekmadienis

XXVII eilinis sekmadienis
  1. Šiandien švenčiame šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atlaidus. Po šv. Mišių priekyje ant grotelių matote palaimintus žiedlapius – šv. Teresėlės užtarimo simbolį.

 

  1. Pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių vėl laiminame šeimas. Tad ir šiandien kviečiame 10 val. šv. Mišiose dalyvaujančias šeimas pasilikti ir priimti palaiminimą.

 

  1. Spalio mėnuo pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.

 

  1. Spalio mėnuo taip pat paskelbtas misijų mėnesiu. Apmąstyti savo asmeninę tarnystę visą spalio mėnesį kviečiame ketvirtadieniais visą dieną trunkančioje Švč. Sakramento adoracijoje.

 

  1. Spalio 16-17 d., mūsų bažnyčioje vyks visos paros Švč. Sakramento adoracija. Ji prasidės šeštadienį po ryto Šv. Mišių ir pasibaigs sekmadienį prieš ryto šv. Mišias. Kviečiame maldos savanorius užsirašyti parapijos raštinėje laiką, kuriuo ateisite pabudėti maldoje.

 

  1. Ateinantis antradienis – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis.

 

  1. Ateinantį antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo “Alfa” kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Suoluose matote paveiksliukus su malda už „Alfa“ kursą parapijoje. Melskimės už savo tikėjimo atnaujinimą.

 

  1. Artėjant Vėlinių šventei, prisimename savo brangius mirusiuosius. Parapijos raštinėje priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus, rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios kasdien be pertraukos 30 d.

 

  1. Primename, kad priešingoje pusėje nei parapijos raštinė, veikia parapijos bibliotekėlė, kur galite pasiskolinti įvairios religinės literatūros. Bibliotekėlė dirba sekmadieniais nuo 11 val. iki Sumos šv. Mišių.
Data:
Kategorija: