į viršų
Image Alt

XXIII eilinis sekmadienis

XXIII eilinis sekmadienis
  1. Po Sumos šv. Mišių bažnyčios gale jūsų vėl lauks parapijos „Caritas“ savanoriai. Stabtelėkite akimirkai bendrystės ir arbatos puodeliui.

 

  1. Rugsėjo 8 d., antradienį, švęsime Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę (Šilinę). Rugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje vyks didieji atlaidai. Norintiems rugsėjo 11 d. (šeštadienį) ir 12 d. (sekmadienį) vykti samdytu autobusu, platesnė informacija bažnyčios skelbimų lentoje.

 

  1. Vyksta registracija norinčių ruoštis Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo ir suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams. Registruotis ir užpildyti anketą reikia parapijos internetinėje svetainėje www.taikoskaraliene.lt skyrelyje Katechezė. Registracija vykdoma iki rugsėjo 19 d.

 

  1. Rugsėjo 18 d., šeštadienį, kviečiame jus į šeštąją Atsinaujinimo dieną „Tiesa padarys jus laisvus“. Renginys vyks Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27). Pradžia 13.30 val. Jūsų lauks įdomios paskaitos, šlovinimas giesmėmis, kareiviška košė ir bendrystė. Renginio programa ir platesnė informacija skelbimų lentoje.

 

  1. Nuoširdžiai dėkojame visiems, aukojusiems lėšas saulės elektrinės baterijoms ant bažnyčios stogo įrengti. Dėkojame ir parapijos savanoriams, padėjusiems surinkti aukas. Iš viso paaukota 12 057 eur. Parapijos įnašui buvo reikalinga surinkti 11 000 eur, tad likusi aukų dalis bus skirta padengti dalį projekto administravimo ir priežiūros išlaidų.
Data:
Kategorija: