į viršų
Image Alt

XXVI eilinis sekmadienis

XXVI eilinis sekmadienis
  1. Šis sekmadienis – Pasaulinė migrantų bei pabėgėlių diena. Popiežius Pranciškus kviečia mus įsipareigoti – pirmiausia bendruomenėje, kurioje gyvename, – bendrai kurti mūsų ateitį teisingumu bei taika, ir užtikrinti, jog niekas iš to nebus išskirtas.

2. Rugsėjo 29 d., trečiadienį, šv. arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Prašykime jų globos ir užtarimo visose gyvenimo kovose.

 

3. Artėja spalio mėnuo, pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.

 

4. Ateinantis penktadienis ir šeštadienis – pirmieji mėnesio. Penktadienis, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Šeštadienis 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

 

5. Spalio 2 d., šeštadienį, Angelų sargų šventė. Savo maldose prisiminkime policijos pareigūnus, prašydami jiems visų reikalingų malonių sunkioje jų tarnyboje.

 

6. Spalio 3 d., sekmadienį, švęsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atlaidus. Po šv. Mišių priekyje ant grotelių rasite palaimintus žiedlapius – šv. Teresėlės užtarimo simbolį.

 

7. Spalio 5 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo “Alfa” kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje. Suoluose matote paveiksliukus su malda už „Alfa“ kursą parapijoje. Melskimės už tuos, kurie nori atnaujinti tikėjimą ir patys išdrįskime atnaujinti savąjį.

 

8. Primename, kad priešingoje pusėje nei parapijos raštinė, veikia parapijos bibliotekėlė, kur galite pasiskolinti įvairios religinės literatūros. Bibliotekėlė dirba sekmadieniais nuo 11 val. iki Sumos šv. Mišių.

Data:
Kategorija: